جلسه بررسی Micro ORM ها در دات‌نت

سال 93 فرصتی به دست آمد تا جلساتی با محوریت بحث و گفتگو پیرامون مباحث مختلف مهندسی و توسعه نرم‌افزار برگزار کنم. این نشست‌ها پیوستگی مطلب نداشته و در هر جلسه موضوع مستقلی را موردبحث قرار داده‌ایم و مخاطبان با توجه به موضوع از پیش اعلام‌شده که عموماً بر اساس پیشنهادها و نیازها انتخاب می‌شوند، … ادامه