مقدمه ای بر OLAP، راه حلی برای تصمیم گیری سازمانی

به خوبی میدونیم که استفاده از داده ها امروزه چه سهم بزرگی در تصمیم سازی های سازمانی داره { کاری نداریم که تو کشورمون چی میگذره و بر اساس چه چیزهایی تصمیم ها ساخته میشه } مقاله ای که در ادامه خواهید خواند تنها مقدمه بر این موضوع به بیان ساده و استفاده عموم خواهد … ادامه