Game Theory، مدل فکری موفقیت…

بالاخره بعد از کلی درگیری کاری و بعدشم کسالت قلب و بیمارستان و… این پست رو نوشتم. "نظریه بازی ها"، شاخه ای از علم ریاضیات کاربردی است که امروزه در علوم اجتماعی (به خصوص رشته اقتصاد) ، زیست شناسی ، مهندسی ، علوم سیاسی ، روابط بین الملل ، علوم کامپیوتر و فلسفه مورد استفاده … ادامه