فراخوان حمایت از سمینار معرفی VS و TFS 2013 در ایران، همزمان با سایر کشورها

طبق اعلام مایکروسافت، Visual Studio 2013و Team Foundation Server 2013 در تا ریخ 13 نوامبر به صورت رسمی عرضه خواهد شد. به خوبی میدانیم عمده ی سهم صنعت نرم افزار کشورمان از این پیشرفت ها تولید نرم افزارهایی با روش های قدیمی در یک محیط جدید و خوش آب و رنگ تر است. بسیاری از … ادامه

Entity Framework یا Linq 2 SQL یا همون ADO.NET ؟

یکی از بحث های داغی که تو جلسات بحث و مشورت معماری نرم افزار رایجه صحبت سر انتخاب تکنولوژی دسترسی و مدیریت داده هاست… گزینه های پیش رو: » ADO.NET » Linq 2 SQL یا به اختصار L2S » و فرزند جدید و حاصل مدت ها تحقیق و تلاش و بهبود مایکروسافت: Entity Framework  به … ادامه