دوره آموزشی SQL Server

استقبال و محبت دوستان مختلف باعث شد تا برای یک دوره آموزشی SQL Server برنامه‌ریزی کنم. بعد از SQL Server 2000 دوره‌های 2005, 2008, 2012, 2014, 2016 را به دو صورت که یکی مرکب از Develop+Admin و دیگری SSIS+SSAS بوده است تدریس کرده‌ام (البته به‌جز کارگاه‌های تخصصی Tuning و Recovery). ولی با توجه به تغییرات گسترده در 2016 SQL Server و پشتیبانی از زبان R، می‌بایست این روند تغییر می‌کرد، دوره‌های 2016 طبق روال گذشته بود و دوره مجزایی برای R برگزار کردم، ولی برای SQL Server 2017 که تا چندی پیش به‌عنوان vNext از آن یاد می‌کردیم، مجدداً تغییرات عمیقی ایجاد شد، و اکنون مباحث ادمین را باید با دو گرایش Linux و Windows برگزار کرد و این موضوع با توجه به طولانی شدن دوره که همین حالا هم بیش از ۱۰۰ ساعت است، امکان‌پذیر نیست و به درازا کشیده شدن دوره و بالا رفتن هزینه‌ها تأثیر منفی بر یادگیری شرکت‌کنندگان خواهد داشت.

ازاین‌رو تصمیم دارم دوره پیش رو که اولین دوره با مطالب جدید SQL Server 2017 خواهد بود را به گونه‌ای متناسب با شرایط جدید برگزار نمایم. این دوره شامل مباحث Development خواهد بود و سیلابس آن به گونه‌ای تنظیم شده تا افراد را در زمینه تحلیل داده‌ها با استفاده از SQL و R هدایت نماید. ازاین‌رو مباحث Admin به حداقل خواهد رسید. مطالب منطبق با SQL Server 2016 به همراه تغییراتی که تاکنون در SQL Server 2017 اعمال شده است خواهد بود و به‌عنوان سطح ۱ مجموعه دوره‌های تربیت Data Scientist شمرده می‌شود.

با توجه با اهداف در این دوره، مباحثی پیرامون آمار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد (آزمون T، رگرسیون و…)

 •  آغاز دوره پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۶
 • زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۹ صبح الی ۱۲
 • طول دوره اول: ۴۰ ساعت
 • هزینه: ۱۶ میلیون ریال (در یک یا چند نوبت)
 • سیلابس دوره اول:
 • Review core SQL concepts and its mathematical roots
 • CREATE TABLE IF NOT EXISTSs and enforce data integrity
 • Perform effective single-table queries by using the SELECT statement
 • Query multiple tables by using joins, subqueries, table expressions, and set operators
 • Use advanced query techniques such as window functions, pivoting, and grouping sets
 • Insert, update, delete, and merge data
 • Use transactions in a concurrent environment
 • Get started with programmable objects–from variables and batches to user-defined functions, stored procedures, triggers, and dynamic SQL
 • Query temporal and non-relational data, and output XML or JSON
 • Design and implement database objects
 • Optimize database objects and SQL infrastructure (Indexing, In-Memory OLTP, Partitioning, Execution Plan Anayzing, Statistics)
 • Getting Started with R
 • An Overvie on Statistics (Central Tendency, Variability, Distributions, Standardizing, Z-Test, T-Test, Linear Regression)
 • Working with the Data
 • Visualization in R

ثبت‌نام در سایت ایوند

۱ دیدگاه دربارهٔ «دوره آموزشی SQL Server;

دیدگاه‌ها غیرفعالند.