سمینار آشنایی با قابلیت های جدید SQL Server 2008 و NET 3.5.

0-sql-first 
سمینار آشنایی با قابلیت های جدید SQL Server 2008 توسط من در الکامپ 2008 برگزار شد، افتخار این رو دارم که تنها 7 روز بعد از انتشار نهایی این محصول، تدریس دوره آموزشی تخصصی اش رو شروع کردم و نتیجه ماه ها کار بر روی نسخه های Beta رو به خوبی گرفتم…

خیلی مطلب داشت ولی به دلیل وقت کم و عام بودن مخاطب مباحث اصلی رو گفتم و وارد مثال کدی نشدم…  دانلود فایل پاورپوینت با حجم 10 مگابایت          [more]

Security

 • Transparent Data Encryption (TDE)
 • Extensible Key Management
 • Auditing

Availability

 • Enhanced Database Mirroring
 • Automatic Recovery of Data Pages
 • Log Stream Compression
 • P2P Replication without offline state
 • Improve backup & Restore time
 • HOT CPU

Predictable

 • resource Governor
 • Predictable query performance
 • Data Compression
 • ETL

Policy Management, Development, T-SQL Enhancement, NEW Data Types,…

 

 

NET 3.5 New features

ASP.NET Dynamic Entity, ADO.NET Services, AJAX, WCF, WF, …

 

دیدگاهتان را بنویسید